گروه سنگ خاتم دهبیدبا هدف تولید و فرآوری سنگ دهبید درسال ۱۳۸۲ اقدام به تاسیس کارخانه سنگ خاتم واقع در شهرک صنعتی خرمبید نمود و در سال ۱۳۸۴ با توجه به نیاز بازار و در راستای تحقق اهداف خود، اقدام به خرید و راه اندازی کارخانجات سنگ پارسیان دهبید و سنگ یاس دهبید نمود.
در سال ۱۳۹۰ دفتر فروش خود را تاسیس و اینک با گذشت نزدیک دو دهه فعالیت در زمینه تولید سنگهای ساختمانی اعم از اسلب و تایل و عرضه
سنگهای ساختمانی در سه انبار مجزا واقع در بازار سنگ تهران ، با کیفیت مطلوب و سورت دقیق باعث شدهگروه سنگ خاتم در زمره بزرگترین و بهترینکارخانجات فرآوری سنگ قرار گیرد و همواره رضایت مشتریان را جلب نماید.

فروشگاه مرکزی
تهران - آزادگان شمال - ابتدای حکیم شرق - بازار سنگ تهران - واحد ۵۰ -۴۹- ۹
۰۲۱۴۴۱۳۵۱۸۶-۷
۰۲۱۴۴۱۱۱۲۹۹

کارخانه ها :
فارس - شهرستان خرمبید (دهبید) - شهرک صنعتی خرمبید
فاز دو : نبش خیابان دهم سنگ خاتم دهبید
فاز یک:خیابان پنجم سنگ پارسیان دهبید
فاز دو :خیابان دوازدهم سنگ یاس دهبید
۰۷۱۴۴۴۵۴۸۷۰-۶۹


محصولات پرفروش