جستجوی پیشرفته

دره بخاری 

دره بخاری

سنگ تراورتن دره بخاری دارای زمینه کرم روشن تا شکلاتی است که موج های منظم و زیبایی دارد.

این سنگ به صورت موج دار و بی موج برش داده می شود. موج های دره بخاری با حاله های عسلی و بژ است.

به صورت 40 طولی برش داده می شود و بوک مچ آن نیز موجود می باشد.