جستجوی پیشرفته

عباس آباد 

عباس آباد

سنگ عباس آباد جز سنگ های صادراتی می باشد که زمینه روشنی دارد. که به 2 صورت موج دار و بی موج برش داده می شود.

طرح و رنگ های سنگ عباس آباد شامل سنگ عباس اباد بی موج، کبریتی، ابر و بادی، سوزنی در سورت های سیاه،قرمز،کرم مایل به قهوه ای می باشد.

کاربرد دیگر سنگ عباس آباد در قیمت نرده های ساختمان می باشد.