جستجوی پیشرفته

گلدن بلک 

گلدن بلک

سنگ مرمریت مشکی گلدن بلک دارای زمینه مشکی با رگه های طلایی سفید می باشد و رنگ زمینه آن به رنگ بور نزدیک است.

مرمریت گلدن بلک هرچقدر رگه های ملایم و نازک تری داشته باشد بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد.

شنگ های مشابه آن مشکی محلات و مشکی گلپایگانی می باشد.