جستجوی پیشرفته

چهرک 

چهرک

سنگ چهرکدارای 2 تم رنگی زیتونی و گل بهی می باشد.

هر کدام از سورت های این سنگ بسته به ناخالصی و رنگ زمینه درجه بندی می شوند.

این سنگ معمولا برای دیوارهای داخلی ساختمان استفاده می شود.

مرمریت چهرک به دلیل وجود رگه های خاکی از اپوکسی برای بالا بردن مقاومت آن استفاده می شود.