سنگ دهبید شایان کد 122011

0 ریال بدون مالیات.

نوع: مرمریت

ابعاد: 40 طولی - ریزه بار - 40*40 - 50*50 - 60*60 - 70*70 - 80*80 - 100*100 - 120*120 - اسلب و سایر سایز های مستطیلی

معدن: دهبید

سنگ دهبید شایان دارای رنگ کرم روشن و سورت های مختلفی می باشد.  این سنگ که با نام مارفیل نیز شناخته می شود.

  • 2 تا 3
  • 1 تا 3
  • 2/5 تا 5
  • petty تا 2
  • 400 تا 1200
مــزایا
مــعایب