سنگ بنیاد کد 121032

0 ریال بدون مالیات.

نوع: مرمریت

ابعاد: 40طولی

معدن: کاشان

سنگ مرمریت بنیاد یا چاه مرغی از لوکس ترین ستگ های خانواده دهبید در ایران است که کیفیت بسیار بالایی دارد.

  • 1/80 تا 2/80
  • 0/03 تا 1/5
  • 2/20 تا 6
  • petty تا 250
  • 600 تا 220
مــزایا
مــعایب