سنگ بنیاد سوپر کد 121011

0 ریال بدون مالیات.

نوع: مرمریت

ابعاد: 40طولی

معدن: کاشان

سنگ دهبید بنیاد که با نام چاه مرغی نیز شناخته می شود از مرغوب ترین مرمریت های کرم روشن بازار می باشد.

  • 1/80 تا 2/80
  • 0/03 تا 1/5
  • 2/20 تا 6
  • petty تا 250
  • 600 تا 2200
مــزایا
مــعایب